Còn mở

Add Quiz Functionality to the existing App

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹8848 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Need to Add Quiz Functionality and Infinite Scrolling to the below given app..

[url removed, login to view]

Quiz Should be updated daily with Quiz Title through PHP MySql Admin panel..

Only who are confident about the work can bid...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online