Đã hoàn thành

Add a feature to an Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ahmedkha93 với giá $50 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I'm Locking for an Android Developer to add feature to this app:

[url removed, login to view]

The feature that i want to add is:

Automatically Turn Mobile daTa OFF ( internet connexion OFF) if Secreen is Locked.

After screen is On, the mobile data still off , under user manually turn it On.

Good Luck

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online