Đã đóng

Add features to a built application

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $183 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

We have an application that has been partially completed, i.e 60%. we need localization for the app, the website, and some features to be added to the app. Its a field service management application. INDIANS AND PAKISTANIS DO NOT BID. also our budget is of 200 dollars only and under no circumstance, will we cross that budget, so if you are bidding, on the first line mention- we agree to receive 200 dollars. the work is to be done within two weeks and not more.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online