Đã hoàn thành

Add some functions to existing server-side

Dự án này đã kết thúc thành công bởi FrankMeister với giá $11 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I have a PHP Website that certain Functions are not working, When you click, they don't respond and some don't work, they might either be because of BUG or the Functions to effect that not available, I NEED IT DONE ASAP, VERY URGENT, Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online