Đã đóng

Android App

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $614 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. This is a simple application that will store data on the users device in SQLite then upload it to our MySQL database when a connection is available. Once the user logs in with a username and password, the application contains two, one page, 10 field forms that help the user log their daily meals and smoking habits.

We have it designed in victor format with all raster images available in high-level tiff, png etc..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online