Đã đóng

Android App

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $103 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. Dear Freelancer

I need the help to design a pregnancy app

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online