Đã hoàn thành

Android App

Dự án này đã kết thúc thành công bởi maysaxena với giá $200 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. Looking to build workout journal app to track past workout log and plan daily workout routine. pm for more info.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online