Còn mở

Android App

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $398 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. Looking to build workout journal app to track past workout log and plan daily workout routine. pm for more info.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online