Android App

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹75000 - ₹150000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

I need an Android app. I would like it designed and built. Sir it will take time to recover & right now I can't as because lot of problem I am facing .of course you give a me an example is what to do ,how to do , what will be the salary .I mean complete infrastructure details ie bottom to top I need to understand sir .if proceble than you show me as a example .............than only I will able to understand sir ,Have a good day ......GKS

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online