Đã đóng

Android App

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹128314 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. Sir it will take time to recover & right now I can't as because lot of problem I am facing .of course you give a me an example is what to do ,how to do , what will be the salary .I mean complete infrastructure details ie bottom to top I need to understand sir .if proceble than you show me as a example .............than only I will able to understand sir ,Have a good day ......GKS

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online