Đã đóng

Android App

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp79411648 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp50000000 - Rp100000000 IDR
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. Need develop application for android and dekstop,

I have a concept

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online