Đã đóng

Android App -- 2

Dự án này vừa được trao cho huyingan1022 với giá $555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. A bit advanced of an app.A money making app where you click ads and attract as many people as possible to gain points. When you reach a certain amount of points then you can start cashing out .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online