Đang Thực Hiện

Android App

I need an Android app. I would like it designed and built.

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: built android ios app, need app android, convert iphone app android, porting iphone app android, port iphone app android, dialer app android, radio app android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14383562

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
4.0