Đã đóng

Android and IOS App

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $459 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Similar App like:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

But what I want:

Settings Page where I can define:

- Shift YES/NO

- MAX Velocity

- SPORT / ECO Mode

- connect to BT -> Opens Bluetooth connect of Phone

- at least 10 different sounds of CAR/BIKE (must sound as good as in the two apps)

-> I suggest you extract sounds from these apps and reuse.

- possibility to enter own sound as mp3

The app will pick up the GPS Speed signal of the phone.

Display Page: Shows speed in the display and button to turn on / off sound

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online