Đã đóng

Android and IOS apps

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹100394 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹50000 - ₹100000 INR
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Looking for A1 Android and IOS apps developer who can built payment transfer apps. More details will be provided to selected candidate. If candidate successfully complete this job I can provide him ongoing projects.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online