Android and IOS apps

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹50000 - ₹100000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

Looking for A1 Android and IOS apps developer who can built payment transfer apps. More details will be provided to selected candidate. If candidate successfully complete this job I can provide him ongoing projects.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online