Đã đóng

Android Job portal and google map.

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $784 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$600 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

Create me a Job portal app,

Admins can Create jobs,

Assign Applicants to recruiters automatically.

Users can answer surveys.

Employees will manage the users application.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online