Đã đóng

Android app for get waiting time in bus station

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €295 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

App's Idea: Get waiting time in bus stations, based on reports of other travelers in the buses.

So:

1. I'm in a bus station, waiting for bus #x or #y (# line bus) . In app, I will set "waiting for bus #x/y".

2. Other travelers which are already in buses on line #x, will set they are present in this line bus.

3. On a map, I will see positions of buses on my desired line(s), arriving to station where I am, via gps of the other travelers. Should calculate aproximative arriving time.

4. Users from bus stations can mark if someone set they are in a bus, but actually they aren't (prevent fake presence)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online