Còn mở

Android app for get waiting time in bus station

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €288 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

App's Idea: Get waiting time in bus stations, based on reports of other travelers in the buses.

So:

1. I'm in a bus station, waiting for bus #x or #y (# line bus) . In app, I will set "waiting for bus #x/y".

2. Other travelers which are already in buses on line #x, will set they are present in this line bus.

3. On a map, I will see positions of buses on my desired line(s), arriving to station where I am, via gps of the other travelers. Should calculate aproximative arriving time.

4. Users from bus stations can mark if someone set they are in a bus, but actually they aren't (prevent fake presence)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online