Đã đóng

Android app for social networking website -- 2

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1438 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Helloo,

I bought a script (social networking) via themeforest and i want android app for it...

so first check it and then tell me if you can do it and how much cost..

well they provide app too but thats not good so better if we build it from start..

so here is my script url

[url removed, login to view]

user - youyou

password - youyou111

note - app should be smooth and no crash and all payment will be send in last and I will create full milestone...so if you did before work on app so come here

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online