Đã đóng

Android app new features and update existing one.

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1448 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

There are specific requirements and this project would go on as the requirements would be needed so for the starting I have 5 to 6 requirements and budget for that is ₹1000 maximum so don't bid more than that. Kindly bid only if you have worked with realm database. New freelancers are welcomed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online