Đã đóng

Android application timer and recyclerview

Dự án này đã được trao cho Smart1902 với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi, I am using Firebase database platform to build an Android application.

Description:

So far, the user is able to create a post and that post is displayed in the MainActivity as a Card View and recyclerview. I am trying to give timer for each post when users create the post so the post will display timer in the Cardview of itself and after 5 minutes it should display "time ended".

Problem1:

When I create two posts, timers for these two posts become same.

Goal1:

Each post has to have its own timer value (ex. 3 minutes)

Problem2:

When I click "join" button to go to other activity then come back to MainActivity, the timer textview resets. Even though you turn off the application then open it again, it resets.

Goal2: When I come back from other activity, the timer textview must not reset. Even though when I restart application.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online