Đã đóng

Android and iPhone Taxi App. Google Maps API´s

Dự án này đã nhận được 186 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2257 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
186
Mô tả dự án

It is an app for taxi drivers to locate people who are looking for a taxi.

When a taxi is busy and the taxi driver sees a people looking for a taxi he will mark the customer position in order that other taxis could pick up these clients.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online