Đã đóng

App builder

Dự án này đã nhận được 139 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2364 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
139
Mô tả dự án

I need someone to develope a functioning app for my new start up. I would like the app working within 30-45 days.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online