Đã đóng

App development - Singapore map based tracking

Dự án này đã nhận được 122 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1289 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
122
Mô tả dự án

Iphone & android compatible

Simple tracking app for app users to see each other's location. Singapore based map.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online