Đã đóng

App for Stock - Taking , Inventory Managment and Asset Tracking

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2512 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I already have a sample of it.

requirement:

inventory taking (same as the app)

Google drive login capability (same as the app)

for reference please kindly visit below link

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online