Đã hoàn thành

App for buying and selling books.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi taskmanageryd với giá $789 USD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Elfortum inc is trying to create an app for selling and buying books. The app will include search engine for searching ISBN numbers on our database, people will be able to upload their book adds and there would be a communication system between the customers our app will act as buy and sell app where people will upload their books and sell them or buy them. App might require money transfer option so expertise in that section will also be needed. we are not looking for basic UI this will be different and more smoother as medium to high end apps . Contact us so we can explain further about the concept further.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online