Đã đóng

Apple app design from scratch soundboard application

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £24 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I would like it designed and built.

And ready to give to apple and apply for the app to be debuted

It will be a soundboard

You press the select one of the chosen icons on the sound board and sound plays.

I will give the sounds and give idea of theme and colours and some example apps.

..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online