Đã đóng

Application iPhone / iPad

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4342 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

Application iPhone / iPad iPhone seulement J'ai besoin qu'il soit conçu et construit Hi guys ! I am intressted to do an app for private driver, something like uber but more simple for my country and other countries near me in the Balkans. Who want to be part of this project? Like partner or like employee ?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online