Application iPhone / iPad

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 80

Mô Tả Dự Án

Application iPhone / iPad iPhone seulement J'ai besoin qu'il soit conçu et construit Hi guys ! I am intressted to do an app for private driver, something like uber but more simple for my country and other countries near me in the Balkans. Who want to be part of this project? Like partner or like employee ?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online