Còn mở

Augmented reality Geo filters for the App

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $4169 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

We want you to develop augmented reality Geo filters for our app

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online