Đã đóng

Build an Android Application - Questionnaire App

Dự án này đã được trao cho vw8172745vw với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

We need an android programmer to continue our app previously built by another programmer.

Task List:

1. Questionnaire Form

2. Taking photos

3. Save the form & photo locally on device (local database)

4. upload the inputs & photos to server

Already built/existed:

1. Backend app in python & postgresql

2. Login/pass authentication

3. Preliminary pages before displaying Q Form

Write the word "PHASE 2" inside your bid, to make sure youre reading this.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online