Đã đóng

Build an Android application

Dự án này đã nhận được 132 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2497 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
132
Mô tả dự án

Hi it’s my 1st time here I need urgent work . I need mobile application for my clients website Quickassignmenthelp. [url removed, login to view] , service pages , contact us form and order now form in working conditions. There will be no change in content you have to design fully responsive & user friendly app design. Thank You.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online