Build an Android application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €1500 - €3000 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 132

Mô Tả Dự Án

Hi it’s my 1st time here I need urgent work . I need mobile application for my clients website Quickassignmenthelp. [url removed, login to view] , service pages , contact us form and order now form in working conditions. There will be no change in content you have to design fully responsive & user friendly app design. Thank You.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online