Đã đóng

Build an App template (Android and IOS) for travel App

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM3893 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Project is about travel App. The developer should create a template of Android & IOS App which I can easily add picture, text, icon, website link and other features (refer attachment) without need a programming. Developer should also create a suitable and proper design for this app.

The developer who can create a template that work for both Android and IOS will have high advantage.

Please make sure that you have read the slides carefully before bid for this project.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online