Đã đóng

Build a Mobile App

Dự án này đã nhận được 119 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $770 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

Hi guys,

I need Android and IOS app.

The idea is to make an app for Camera. It has some functions like Camera 360 and some of my ideas. Let me know if you can, thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online