Đã đóng

Build a sharing app for IOS and Android

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹ INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

This app will basically help people in the same location (may be a mall or a building) to find each other for sharing something (will be explained in detail once project is awarded) from the list of available options nearby or in the city.

Timing

1. Can be on the spot booking

2. Booking of 6 hours in advance

The things which needs to be taken care of

From App layout to the app development to publishing it on apple and android platform.

At the back end whatever is required, the database, location etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online