Còn mở

Building an app

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $251 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hi,

I need a person freelancer to do notification part on my app. While I send notifications from my app the other person gets the notification but when he clicks on it he is redirected to normal home page and the exact post for which the notification had come.

Also there is an option for private chat where when the chat happens and notification comes the person who clicks on it should be redirected to the chat page or inside the respective chat but that isn't happening. Also when the notification is clicked and the person goes directly inside the app than the new message or chat for the notification had come is not visible.

Also we need the notification to have colour icon of our app logo design.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online