Đã đóng

Built Android apps using Androis studio for Booking Service

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $688 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need an Android app.

the content is:

- home: our company profile + galery picture + list of our branch

- booking service form

- contact us form

- maps for our store location

I would like it designed and built.

the projects file must sent to me after built.

i need a simple design but modern in user interface and support for os ics and up.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online