CONNECT UI TO XCODE PROJECT BY TODAY. NEED DONE ASAP. NEEDS TO BE DONE TODAY.

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

CONNECT UI TO XCODE PROJECT BY TODAY. NEED DONE ASAP. NEEDS TO BE DONE TODAY.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online