Đã hoàn thành

Car service app

Dự án này đã kết thúc thành công bởi friendlynandy với giá €111 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

- For both Apple & Android OS

- After selecting a car user can select different types of car services like wash, wiring or other repairs

- There should be a search option to search for cars by their made, type and year.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online