Đã đóng

Character Select feature with interstitial reward ads [Admob]

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £27 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I am looking for someone to add a simple character select feature to my 2D android game. An in-game currency will need to be implemented. With this currency they can purchase new characters from the character select. The players would also earn this currency by watching interstitial video ads.

Please note I already have Admobs integrated into the game.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online