Character Select feature with interstitial reward ads [Admob]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

I am looking for someone to add a simple character select feature to my 2D android game. An in-game currency will need to be implemented. With this currency they can purchase new characters from the character select. The players would also earn this currency by watching interstitial video ads.

Please note I already have Admobs integrated into the game.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online