Đã đóng

Character Select feature with interstitial reward ads (Admob)

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £208 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I am looking for someone to add a simple character select feature to my 2D android game. An in-game currency will need to be implemented. With this currency they can purchase new characters from the character select. The players would also earn this currency by watching interstitial video ads.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online