Đã đóng

Cleaning Maid hiring app

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $480 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

The app is for hiring cleaning maids with weekly/monthly/annual subscription. It is supposed to be really simple and basically the user just has to have the function to pay and look into his subscription.

It needs to offer also commercial cleaning subscriptions.

I need someone who can develop a good design for it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online