Cleaning Maid hiring app

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 56

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

The app is for hiring cleaning maids with weekly/monthly/annual subscription. It is supposed to be really simple and basically the user just has to have the function to pay and look into his subscription.

It needs to offer also commercial cleaning subscriptions.

I need someone who can develop a good design for it.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online