Đã đóng

Codez une application Android

Dự án này vừa được trao cho Beautistar với giá ₹125000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Find attached specifications.

Also:

______________

A_ How many years of experience do you have for native android application developer?

B_ Do you work on what technology?

C_Are you on vacation?

D_ Can you provide the 5 best portofolio you have developed from scratch?

E_ Do you have a regular internet connection and good; And also a microphone and headphones that work well?

Thank you for answering precisely on each of the points above.

(REMOVED BY [url removed, login to view] ADMIN)

Thanks

Karim

(REMOVED BY [url removed, login to view] ADMIN)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online