Đã đóng

Coin Dozer Reskin

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $569 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

We provide the coin dozer app source code and we're looking to hire someone to do the following:

- Reskin all buttons, graphics, themes, prizes, etc etc -- to make an totally different version.

- Prepare it for in-game ads, and handle technical details of making the game launch-ready.

- Port game to ios, android and possibly amazon

- submit to app stores a fully functioning game

Please be ready to provide examples of previous work, so we can get a feel for your style. Also please know how to do everything mentioned above as well as help us with things we don't know about yet.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online