Đã đóng

Combine two apps.

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1013 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Hey,

I have an idea to have an Instagram app that combines multi functions

You will start from scratch.

the app will be for both platforms, Google and Apple.

the apps must be Native ( Android Studio + Xcode)

__

example of two apps that have the functions that i want

[url removed, login to view]

AND

[url removed, login to view]

----

AUTOMATIC bids will be deleted, and you won't be contacted.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online