Đã đóng

Communication tool between project owners and construction companies.

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1489 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

The purpose of the app is to provide communication tool between project owners and construction companies. Also this product will provide directory of all construction companies with rating and previous works portfolio for reference.

Core App Features:

- Construction projects listing and bidding facility

- Construction companies directory

- Buy and Sell (With categories, users can offer and buy items, and communicate with the seller by writing on the post).

- Listing of Real Estate property

- General Forum

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online