Đã đóng

Cookie Bloom Puzzle Game

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €8 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I got a legal license and i have launched Cookie Bloom Puzzle Game.

I am looking for a developer that we ll have long term cooperation.

Basically i want to have someone that i ll tell him updates that i wish for my game and then we can discuss price of each updates.

Note this will be long term cooperation so try to give good offer

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online