Đã đóng

Correct some issues in Game App

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $207 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I have an iOS and Android multiplayer game app that I need completed.

Here is source code:

[url removed, login to view]

80% of app is done. just need some corrections to finish the app.

You can find what the corrections needed in the the document entitled "feedback"

[url removed, login to view] is backend info

-SD

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online