Đã đóng

Crear una aplicación para Android

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2498 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Busco presupuesto para una aplicacion movil o web (a valorar con el profesional)

La aplicacion funcionaria a groso modo como tripadvisor pero para otro sector.

La web debe ofrecer el poder puntuar a los diferentes usuarios de la misma y tambien debe ofrecer la posibilidad de que profesionales del portal manden ofertas a los usuarios de la misma.

Esa seria una descripcion a groso modo, ya incluiria mas detalles al elegir al seleccionado.

Si es necesario alguna aclaracion sobre el proyecto respondere preguntas.

Un saludo y gracias.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online