Đã đóng

Crear una aplicación para Android

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2319 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Funcionalidades geolocalizacion, agenda, confirmación sms, pagos in app y externos, base de datos para usuarios, alquiler y venta de productos entre particulares, multidiomas.

Cotizar diseño aparte si es posible.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online