Đã hoàn thành

Crear una aplicación para iPhone

Dự án này đã kết thúc thành công bởi contact2phpsl với giá $661764 CLP trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$375000 - $750000 CLP
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Se necesita una app iphone una aplicación que ya esta hecha en android ("clonar"), por lo que están los pantallazos, navegación, y Backend. Principalmente tiene:

- Menu abajo

- Esquema de login

- Desarrollar un app facebook para el login, ya que puede ser via facebook o nuestro propio login

- 1 Pantalla nativa que muestra los datos del usuario

- 1 pantalla tipo webview, donde se despliegan diversos htmls que ya estan listos

- Hacer los controller de los html que se despliegan en el webview, ej: el back

- Se usa geolocalizacion.

- Consideraciones:

i. El backend está 100% listo, o sea están las aprox 10 APIs . Adjunto documentacion de algunas de las APIs

ii. El diseño tambien está listo.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online