Còn mở

Create Android App Signature pad

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $83 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Create a signature pad application to be able to attach a signature in an SMS message in your own handwriting. Please see attached photos of the iOS 10 update to reference what I need to be created for an android phone.

-No Milestones

-$0 upfront

-I will release the funds when the project is complete

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online