Đã đóng

Create an Android ap

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹125617 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built.

This app should be able to do the following

1. Create a profile in the app

2. Let users take pictures using phone camera

[url removed, login to view] an auto date and time on the picture and save it in the app or device

4. Save the location of where the picture is clicked

5. Send image to an online server with location

6. User should be able to receive payment from us and send the payment to their preferred bank or ewallet (indian)

7. Users should be able to track images which they have sent to the server and if they have received the payment.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online