Đã đóng

Create Mobile APP For IOS & Android (Native) With Admin Panel. Also Website Design

Dự án này đã nhận được 127 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2862 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
127
Mô tả dự án

LOOK AT THE FIXED PRICE OFFERED. DO NOT APPLY IF YOUR ACTUAL PRICE IS NOT WITHIN THE RANGE. THANK YOU

We want to build mobile app for IOS and android together with the admin panel. Also the corresponding website.

- app programming with UI design for IOS and android (native)

- admin panel

- website

App to be developed almost 75% similar to http://[url removed, login to view]

We need project to be completed within 2 weeks. Once confirm we will email:

- flowchart

- propose mobile app UI design

Please provide us with your portfolio, [text hidden]

Looking forward to hear from you soon.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online